NYMPHAEA ISG HXT (Intersubgeniczna)

NYMPHAEA ISG HXT (Intersubgeniczna)

NYMPHAEA ISG HXT (Intersubgeniczna) 

     Rośliny, które oferujemy, zostały zaaklimatyzowane przez naszą szkółkę kilka lat temu i uprawiane w surowym klimacie Podlasia. Aklimatyzacja roślin z gorących krajów jest bardzo trudna i powolna. Obecnie możemy stwierdzić pełną mrozoodporność w polskim klimacie.

Siam Purple 1 Kup teraz

Nymphaea Siam Purple 1 jest tak zwaną lilią wodną HXT, co oznacza, że ​​jeden rodzic jest zimującą lilią wodą, a drugi tropikalną, nie hardy, lilią wodną. Po 4 latach w naszej kulturze możemy powiedzieć, że Siam Purple 1 jest całkowicie odporna na zimę, podobnie jak wszystkie inne nasze lilie wodne. Rośliny o atrakcyjnie wzorzystych liściach zaczynają kwitnąć stosunkowo późno, najczęściej od lipca, ale są niezwykle odporne i energiczne.

Zalecany poziom wody to 40-50 cm, zwykle płytsza woda jest cieplejsza, dociera też więcej światła. Niesamowita roślina, urzeka swoimi pięknymi jasnoniebieskimi i fioletowymi kwiatami.

Siam Purple 2

Siam Purple 2

Jasne fioletowe kwiaty, białe u podstawy jak lilia wodna "Siam Purple 1", ale ilość barwy białej w tej odmianie jest mniejsza. Podobnie jak inne rośliny ISG, ma kwiaty o średnicy 10-15 cm. Liście są zielone, marmurkowe gdy są młode i mierzą 20 cm średnicy. W stawie zimuje na bezpiecznej głębokości 80-100 cm. Latem musi być umieszczony na głębokości 30 - 60 cm.
Charakteryzuje się obfitym kwitnieniem, lecz umiarkowanie powolnym wzrostem. Toleruje zimowe temperatury -20 ° C.
Nadaje się do średnich i dużych stawów.

Rośliny, które sprzedajemy, zostały zaaklimatyzowane przez naszą szkółkę kilka lat temu i uprawiane na wolnym powietrzu. Aklimatyzacja roślin z gorących krajów jest bardzo trudna i powolna.

W sprzedaży od kwietnia do października.

Qeen Sirikit

Qeen Sirikit 

Jedną z nowości światowych jest lilia wodna Hardy "Królowa Sirikit"
Tajlandzki badacz ogrodnictwa Mr.Pairat Songpanit, pracownik naukowy Wydziału Rolnictwa, opracował purpurowo liliową lilię wodną o nazwie Her Majesty Queen Sirikit.

Nowa hybrydowa lilia wodna ma płatki fioletowe na końcach, a podstawa jest biała. Przegrody są w odcieniach bieli zmieszanych z zielenią. Intersubgeniczna odmiana hybrydowa (skrzyżowanie stylu rustykalnego i tropikalnego), uznana za jedną z pierwszych rustykalnych odmian niebiesko-fioletowych na świecie.

Niezwykle rzadka roślina jest już dostępna w Europie.

Jedno kłącze sadzimy do donicy/pojemnika o pojemności 15- 20 litrów na głębokość 30 do 60 cm wody, dorosła roślina zajmuje około 1 metr kwadratowy powierzchni lustra wody.

64Komentarzy

  • Avatar
   Daisy Sashted
   Czerw 12, 2021

   Aloha, I should say it was a really fantastic experience for me when I checked out your website. I hope you don't mind if I congratulate you on the excellent quality of the work you have done here and to send you all the best with it as you advance as time goes on. It was a pleasure to browse your internet site - Daisy Sashted

   • Avatar
    Daisy Sashwood
    Lip 11, 2021

    Hi, I have to say it was a really fine experience for me when I looked around your website. I hope you don't mind if I commend you on the level of quality of your work and to wish you all the best with it as you advance in the future. It was nice to browse your blog - Daisy Sashwood

   • Avatar
    Annalee Porter
    Sierp 21, 2022

    Jest bardzo przyjemny dla oka. Spójrz na te cudowne płatki, są takie świeże. To takie urocze stworzenia. Moi koledzy i ja z Interior Designer chcieliśmy hodować takie kwiaty.

  • Avatar
   Mary Solero
   Maj 10, 2022

   Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly that love and read more on this topic. If possible, such to gain knowledge, would you mind updating your blog with additional information? It is very useful for mobile winshield repair houston tx.

  • Avatar
   Anthony Scotte
   Czerw 05, 2022

   I adore this weblog, wonderful content material and I am going to bookmark this website for future updates. tree surgeon cambridge

  • Avatar
   Patsy
   Czerw 08, 2022

   Tower defense games are a fantastic way to pass the time for hours. Not only are tower defense games thrilling, but some of the finest tower defense games in 2020 are also visually appealing, have killer music, or require you to strategy, double the pleasure and enjoyment.Whether you're seeking for new games to try or want to learn more about the most popular games, we've got you covered. Take a look at the best free td games.Watch: Games Like Twisted Metal you can play NOW for free!

  • Avatar
   Mary Solero
   Czerw 17, 2022

   Impossible to choose a clear interface as on the website. No more choice, no more accessibility. drywall repair

  • Avatar
   Click Here
   Czerw 18, 2022

   Thankful To You For Sharing Amazing And Unique Content On Your Web Blog. Please also check our website at [url=https://sydneycarports.com/]Click here[/url]

  • Avatar
   hanna
   Czerw 18, 2022

   Thankful To You For Sharing Amazing And Unique Content On Your Web Blog. Please also check our website at

   Click Here

  • Avatar
   James Kee
   Czerw 22, 2022

   My favorite color is lavender, where can I find this kind of flowering plant? I want to display this in my side by side rentals shop.

  • Avatar
   Vinny
   Czerw 24, 2022

   Such nice flowering plants! Does it grow through the seeds or just the stem? I think it photo booth rental austin can use this for their project.

  • Avatar
   Jackson
   Czerw 25, 2022

   I hope you don't mind if I commend you on the level of quality of your work and to wish you all the best with it as you advance in the future. Reply

 • Avatar
  Marian
  Lip 30, 2022

  Great content, very informative! Thanks for sharing. Our Site

 • Avatar
  Jenny
  Sierp 01, 2022

  Looks amazing! Given that this is my favorite color, I remeber my concrete contractor who gave me this kind of flower.

 • Avatar
  Mariam
  Sierp 11, 2022

  Nice! I was looking for this info around the web and finally found it. Thank you for sharing. www.drywallhalifax.com

 • Avatar
  Cassie
  Sierp 11, 2022

  Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. Please also seek advice from my site. Roofers Rockhampton

 • Avatar
  Imie
  Sierp 15, 2022

  Thanks for this great post you've shared here. see this

 • Avatar
  Donna
  Sierp 16, 2022

  Appreciating the persistence you put into your blog and the detailed information you provide. Appliance Installer

 • Avatar
  Miyuri
  Sierp 18, 2022

  Pretty cool post! Thank you for posting that it could be just the thing to give inspiration to someone who needs it! Thanks again. Window Washers Coquitlam

 • Avatar
  James
  Sierp 19, 2022

  Thanks for the share. This is interesting post! visit now

 • Avatar
  mary rose
  Sierp 20, 2022

  Whether you're seeking for new games to try or want to learn more about the most popular games, we've got you covered Pizza and pasta Restaurant

 • Avatar
  Marc
  Sierp 23, 2022

  Great post, just what I was looking for and I am looking forward to reading your other posts soon! Fencing Services

 • Avatar
  Dzai
  Sierp 24, 2022

  Hey there!!! I was looking for this info around the web and finally found it. Thanks. Handyman Services

 • Avatar
  Roofing Shingles Victoria, BC
  Sierp 25, 2022

  Awesome post! Thanks for this.

 • Avatar
  Jiezel
  Wrze 01, 2022

  That blog post was fantastic. I'll very certainly return to your blog. Well done! Drywall Finishing

 • Avatar
  Jaslee
  Wrze 06, 2022

  Thank you for keeping us here updated with great article, see this

 • Avatar
  Ahmad
  Wrze 08, 2022

  Its a really interesting and informative article for me. I appreciate your work and skills. Trainer

 • Avatar
  anthonyscotte23
  Wrze 14, 2022

  I admire what you have done here. I love the part where you say you are doing this to give back. tree felling cambridge

 • Avatar
  Kien Brady
  Wrze 28, 2022

  I’ve been visiting your blog for a while now and I always find a gem in your new posts. Thanks for your usual wonderful effort. In return, try to visit this www.tejadosjaen.com

Napisz odpowiedź

*
**Nie opublikowane
*URL strony z http://
*
Produkt dodany do porównania