Rośliny przybrzeżne

Rośliny przybrzeżne

  Rośliny strefy brzegowej, zwane też roślinami błotnymi, szuwarowymi,  tworzą w zbiorniku strefę naturalnych filtrów biologicznie czynnych. Odpowiednio dobrane zadbają nie tylko o efekt dekoracyjny ale również i przede wszystkim o jakość, klarowność i przejrzystość wody. Poprawiając tym samym warunki środowiskowe sadzawki, ogólną kondycję zdrowotną zamieszkujących je zwierząt. Strefę filtracyjną obsadzamy w minimalnej ilości czterech szt. na 1m linii brzegowej lub w rozstawie co 25 cm. Proponujemy rośliny o podwyższonych walorach tj. kolorowych liściach, innym kolorze kwiatu, o kwiatach pełniejszych, większych.

Pałka pstra Typha variegata   Kup teraz

Strzałka Benii Sagittaria Benii  Kup teraz

2Komentarzy

  • Avatar
   Ellie Sashted
   Czerw 12, 2021

   Hiya, it was a really terrific experience for me when I checked out your website. I hope you don't mind if I commend you on the exceptional quality of the work and to wish you the best of luck with it as you grow in the coming years. It was a pleasure to view your web site - Ellie Sashted

  • Avatar
   Billy Sasherley
   Czerw 12, 2021

   Good day, it was actually a really incredible experience for me when I visited your website. I hope you don't mind if I commend you on the quality of the work you have done here and to send you bon chance with it as you develop down the road. It was a hoot to view your blog - Billy Sasherley

Napisz odpowiedź

*
**Nie opublikowane
*URL strony z http://
*
Produkt dodany do porównania