Strefy roślinności

Strefy roślinności wodnej dzielą się na 4 kategorie - Strefa sucholubna, przybrzeżna, głęboka oraz podwodna. W każdej strefie zaprezentowaliśmy wachlarz roślin idealnie pasujących do panujących tam warunków. Poszczególne rośliny z pewnością odegrają ważną rolę w oczku wodnym.

Strefy roślinności W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Strefa 0 sucholubna

  Często poszukujemy roślin do obsadzania okolic oczka wodnego. Przedstawiamy Państwu wiele propozycji polecanych do tych miejsc jak również na skalniaki i do ogrodów przydomowych.

 • Strefa 0-30 przybrzeżna

    Nieodzownym elementem zbiorników wodnych jest żywa wielobarwnie kwitnąca roślinność strefy przybrzeżnej. Oprócz walorów estetycznych dodatkowo natlenia wodę, maskuje nienaturalne elementy zbiornika, daje schronienie rybom, płazom,owadom zamieszkującym akwen i jego okolicę.

    Strefa Przybrzeżna to bardzo ważny element zbiornika wodnego, od odpowiednio dobranej roślinności zależy czystość wody i równowaga biologiczna naszego stawu. Obsadzając brzegi wody roślinami błotnymi, odbieramy z niej nadmierne dawki składników odżywczych. To jedyny właściwy i skuteczny sposób walki z glonami. Filtry korzeniowo-glebowe obsadzone: phragmites australis, hippuris, acorus, typha, sparganium, scirpus  ect. dodatkowo oczyszczą nam wodę bez potrzeby używania środków chemicznych.

 • Strefa 30-120 głęboka,...

     NYMPHAEA - LILIE WODNE to królowe naszych zbiorników wodnych. Nie można wyobrazić sobie istnienia oczka wodnego, stawu bez lilii wodnej. W różnych regionach kraju występują rozmaite nazewnictwa, czasami zabawne nazwy jak np. kaczycha,kaczucha,babka, grzążela, grzebień oraz bardziej poprawne jak nenufar, nimfa, grzybień .Oferujemy ponad 30 odmian tych przepięknych roślin o przedziwnie wybarwionych kwiatach, róznym pokroju płatków kwiatowych i liściowych. Jak również polecamy krewnych np: nuphar lutea – grążel żółty (występują odmiany o pstrych liściach jak tez o czerwonych kwiatach). Ciekawą pozycją jest też nymphoides peltata – grzybieńczyk wodny (z rodziny bobrkowatych). Kłącza ww roślin ukorzenione są w podłożu, natomiast liście oraz kwiaty pływają lub też unoszą się ponad powierzchnią wody, zacieniając, dają schronienie rybom i innym mieszkańcom zbiornika. Wszystkie prezentowane tu rośliny są w pełni mrozoodporne, zimujące w ostrym klimacie Podlasia, wolne od chorób występujących w naturalnym środowisku.

     Jeżeli z różnych przyczyn nie możemy natychmiast posadzić roślin w wybranym miejscu, należy przechować je w chłodnym i wilgotnym pomieszczeniu (do 5 dni). Jako docelowe pojemniki dla roślin wodnych zalecamy specjalne kosze perforowane wyściełane wyściółkami, lub sadzenie bezpośrednio do gruntu. Podłoże (ziemia + glina + piasek 2:1:1) umieszczamy w pojemniku, sadząc roślinę lekko skośnie do góry, obficie i kilkakrotnie podlewamy usuwając - wypierając powietrze. Górną powierzchnię pojemnika zasypujemy ciężkim i dobrze przepuszczalnym materiałem (np. żwir, drobne kamyki, grys). Pod powierzchnią podłoża znajdować się powinny jedynie systemy korzeniowe (nigdy części zielone, łodygi czy liście!). Donicę umieszczamy w wodzie w wytypowanym miejscu (należy zwrócić uwagę na odpowiednio dobraną głębokość dla poszczególnych roślin). Lilie wodne początkowo sadzimy na głębokości około 30 cm i dopiero gdy na powierzchni pojawią się liście, można stopniowo zagłębiać ją aż do głębokości docelowej.

 • Podwodne

  Zdarza się dość często, że nie doceniamy roli jaką odgrywają rośliny strefy podwodnej, ponieważ nie zawsze są widoczne dla naszych oczu. To właśnie one stanowią najlepsze schronienie dla narybku i innych mieszkańców oczka, są idealnym miejscem tarła. Oprócz tego bywają pożywieniem mieszkańców wody, oczyszczają wodę z nadmiaru składników odżywczych, znakomicie ją natleniając.

Produkt dodany do porównania